BR Historie & Rasstandaard

Het Brandrode Rund : duurzaam, vruchtbaar, sober en economisch

 Korte historie Het Brandrode Rund behoort tot het MRIJ-veetype, dat al vanaf de 20e eeuw in het rivierengebied werd gefokt. MRIJ-koeien zijn van oudsher sober, sterk, mak en gelijkmatig. Door hun uitgesproken dubbeldoel-eigenschappen speelden vooral de donkerrode dieren een bepalende rol in de roodbonte MRIJ-fokkerij. Door specialisatie op melkproductie verdwenen in de 70-er jaren veel typische MRIJ-kenmerken Teruglopende aantallen, genetische versmalling en de mkz-uitbraak in 2001 brachten het MRIJ-ras ernstige slagen toe. Het Brandrode Rund, dat nu als een apart rundveeras wordt onderscheiden, werd daardoor een zeldzaam huisdier. Cultuurhistorische organisaties, professionele en hobbyboeren hebben inmiddels de handen ineengeslagen om het ras van de ondergang te redden. De Vereniging Het Brandrode Rund stelt zich ten doel via onderzoek en fokmodellen het ras in stand te houden en de bloedvoering te verbreden.

 

Voorkomen en rasstandaard Brandrode Runderen zijn egaal diep donkerrood of bruinrood van kleur met witte aftekeningen : een witte kol, een witte buik, een witte staartpunt en witte sokken. Aan de kop en de poten neigt de kleur naar zwartachtig rood. Vanwege deze geblakerde kleur is de naam ‘brandrood’ ontstaan. Brandrode Runderen zijn middelgroot. Het zijn rustige en vriendelijke dieren, voor elkaar en voor de mens, wat hen goed hanteerbaar maakt. Door hun robuustheid en weerstand tegen ziekten hebben Brandrode Runderen hardheid en een lange levensduur, wat hen ook geschikt maakt voor natuurbegrazing. Ze zijn sterk en sober, kunnen zich goed aanpassen en zijn goed bestand tegen voederovergangen en wisselende weersomstandigheden. Brandroden blijken redelijk winterhard. De dieren zijn vruchtbaar, kalven gemakkelijk en bezitten goede moedereigenschappen. Brandroden zogen hun eigen kalveren. Er zijn echter ook enkele veehouderijen waar ze als melkvee worden gehouden.

 

Stamboek De Vereniging Het Brandrode Rund beoogt het Brandrode rundveeras in stand te houden en is aangesloten bij het NRS (Nederlands Rundvee Syndicaat). Leden kunnen Brandrode Runderen en hun nakomelingen laten registreren in het stamboek.