Filosofie In Principes

Leven voor mensen en dieren vanuit respect, cultuurhistorisch besef, economisch belang en professionalisme.

 

Respect Dieren van alle rassen verdienen het uit oogpunt van natuurlijk gedrag om dierwaardig gehouden te worden. Als dieren binnen de rangorde en verhoudingen van een groepsverband kunnen leven geeft dat hen duidelijkheid en veiligheid. Zo kunnen ze hun vluchtdierkarakter ontwikkelen en kunnen de sterksten overleven. Een zekere mate van ‘wild-heid’ staat borg voor wenselijk natuurlijk gedrag en is dus gewild.

De voorwaarde hiervoor  - een natuurlijk leven -  betekent buiten leven in een natuurlijke omgeving, in afwisselend terrein en daardoor met variatie in voeding. Door veel te bewegen blijft de conditie goed en wordt de weerstand onderhouden. De gezondheid en levensduur worden niet aangetast door verkeerde of teveel voeding, of door teveel verblijf in stallen of hokken.

 

Cultuurhistorisch Besef. Economisch Belang Uit oogpunt van biodiversiteit dienen rassen in stand gehouden te worden. Spreiding en opslag van functionele genen speelt daarbij een hoofdrol. Bereiken van een cultuurhistorische doel vraagt om bedrijfseconomische optimalisatie. Bewaren en beheren houdt economisch betekenis geven in, uiteraard met behoud van oorspronkelijke eigenschappen en kenmerken.

 

Professionalisme Bij dit alles telt vooral de toegewijde zorg voor de kwaliteit van het leven. Er wordt niet voortdurend ingegrepen in de rangordes, niet gemanipuleerd met voer en niet gesold met gezondheid. Omdat de natuurlijke omstandigheden bepalend zijn voor de kansen van het dier worden deze zo goed mogelijk beheerd. Waar nodig worden onderhoud gepleegd en medische zorg gegeven. Tot de overlevingskansen van een ras op termijn behoort ook een passende vermarkting. De basis daaronder is een doelmatige fokkerij en een houderij die gericht is op kwaliteit door welzijn.

 

Omdat op De Durpelhoeve aan deze filosofie en uitgangspunten veel waarde wordt gehecht geven wij hierover van tijd tot tijd educatieve doeleinden dienende presentaties.